Management

Als manager geef je leiding aan een gevarieerd team van professionals. Simpel toch? Nou, er komt echt wel meer bij kijken. En gelukkig maar. Je draagt de gezamenlijke visie en strategie uit en je bent faciliterend naar je mensen. Zij hebben immers de regie in handen.
Voorbeeldfunctie organisatie

Voorbeeldfunctie organisatie

Jij daagt uit, stimuleert, inspireert en geeft je team richting vanuit de gemeenschappelijke visie en strategie die je door en door kent en zelf uitdraagt.
Faciliterende rol

Faciliterende rol

In een organisatie die continu in beweging is, ben je zelf ook altijd in ontwikkeling. Wij hebben daarin naar onze mensen een faciliterende rol.
4D's uitdragen

4D's uitdragen

Als manager weet je de 4D's toe te passen binnen je team: dilemma's delen, dialoog voeren, duidelijke kaders en doen.

Voorbeeldfunctie voor anderen

Werk is van grote betekenis voor mens en maatschappij. Werk is van nog grotere betekenis als werkenden een leven lang werk doen waar ze energie van krijgen. Als manager ben je hierin inspirerend en ondersteunend. Onze mensen hebben zelf de regie in handen om werk te doen wat ze leuk vinden, dat ze kunnen en dat past in het leven dat ze leiden. Zij zijn zelf verantwoordelijk om zich te ontwikkelen, om gezond, gemotiveerd en competent aan het werk te zijn en te blijven. Jij daagt uit, stimuleert, inspireert en geeft richting vanuit de gemeenschappelijke visie en strategie die je door en door kent en zelf uitdraagt.

Onze wijze van samenwerken

In de omgang met elkaar hanteren we de 4 D’s: we delen dilemma’s, we voeren hierover de dialoog, we stellen duidelijke kaders en daarbinnen is het een kwestie van ‘doen’. Als manager weet je deze D’s goed door te vertalen naar je team. Daarnaast houd je je team positief, vernieuwend en scherp. Onze gemeenschappelijke waarden die tot de verbeelding spreken en toepasbaar zijn in elk team.

De laatste vacatures voor management

Onze collega's aan het woord

Blijf op de hoogte van interessante vacatures