Paramedische zorg

Paramedische functies binnen HumanTotalCare zijn erop gericht om de gezondheid van werkenden te verbeteren en op peil te houden. Je bent praktijkondersteuner of gezondheidspsycholoog of arboverpleegkundige en je draagt graag bij aan ons gezamenlijke doel: een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland.

Samenwerken in verzuim en preventie

Als praktijkondersteuner (POB) ben je veel op locatie van de klant en werk je nauw samen met de bedrijfsarts. Je ondersteunt de bedrijfsarts zowel bij verzuimbegeleiding als bij preventie. Samen met de bedrijfsarts begeleid je de werknemer op adequate wijze naar herstel en re-integratie. Ook ben je betrokken bij preventie en kan de bedrijfsarts een deel van de adviesgesprekken bij een preventief medisch onderzoek, die gericht zijn op leefstijl en mentale balans, aan je delegeren. Als POB’er werk je onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Dit betekent dat je zelfstandig sociaal-medische werkzaamheden uitvoert in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Je kent de grenzen van je eigen kennis en vaardigheden en weet daarop in samenwerking met de bedrijfsarts te acteren.

Diversiteit in werkzaamheden

Als gezondheidspsycholoog of arboverpleegkundige - ook paramedische functies - krijg je energie van de hoeveelheid aan werkzaamheden, die zich uitstrekken van spreekuren, gezondheidskeuringen en werkplekonderzoeken tot het geven van advies aan leidinggevenden. Alles wat er nodig is om de gezondheid van werknemers te bewaken en te bevorderen. Samen met je collega-bedrijfsarts, de werkgever en de werknemers.