Casemanagement

Wanneer werknemers langdurig ziek zijn, volgt de werkgever de verplichte stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Oh ja, hoe zat het ook alweer? Werkgevers kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken om herstel te bevorderen en verzuim te beperken.

Zelf je rol bepalen

Binnen HumanTotalCare heb je keuze om als casemanager aan de slag te gaan bij ArboNed of HumanCapitalCare. Binnen ArboNed hebben we twee smaken: je bent re-integratie- en preventie-adviseur (RPA) of procesregisseur (PR). Het verschil? De re-integratie- en preventieadviseur werkt voor mkb'ers die zelf verantwoordelijk zijn voor de loonkostendoorbetaling bij ziekte van hun werknemers. De procesregisseur werkt voor mkb'ers die zich juist hebben verzekerd voor loondoorbetaling. Naast contact met werkgever, werknemer en collega-bedrijfsarts, heeft een procesregisseur er nóg een partij bij: de verzekeraar. Je krijgt de mogelijkheid om de opleiding tot casemanager regie op verzuim (ROV) te volgen. Binnen HumanCapitalCare vallen de functies casemanager en verzuimadviseur onder het vakgebied casemanagement.

Verder durven kijken

Als casemanager ben je betrokken bij het coördineren van het verzuim. Je bent een kei in het signaleren van stagnatie en knelpunten in het proces van werkhervatting en gaat het gesprek aan voor de juiste stappen. Je bent goed ingevoerd in de sociale wetgeving en kent de financiële impact van verzuim voor werknemer en werkgever. Als casemanager kijk je ook verder dan alleen verzuimmanagement en geef je advies aan werkgevers over hoe verzuim te voorkomen is. Bij ArboNed ondersteun je de bedrijfsarts ook in de verzuimbegeleiding en maak je deel uit van het behandelteam van de bedrijfsarts.

Als casemanager werk je onder taakdelegatie van de bedrijfsarts en maak je je samen sterk voor optimale terugkeer naar werk. Praat en deel je graag met anderen? Mooi. Je krijgt bij ons de kans om bijvoorbeeld workshops te geven over verzuim en preventie.