Jurriaan Penders, directeur Medische zaken HumanTotalCare

Eigenlijk was Jurriaan Penders zelf verrast, dat hij in de zomer van 2019 bij HumanTotalCare begon. Hij had het prima naar zijn zin als directeur van de interne arbodienst van Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam. "De visie die ik als bedrijfsarts en bestuurder heb op het domein van bedrijfsgeneeskunde bleek een-op-een overeen te komen met die van HumanTotalCare: deze mooie kans moest ik pakken."

Van betekenis voor werkend Nederland

Jurriaan Penders directeur Medische zaken
Als sociaal geneeskundige opereer ik op het snijvlak van gezondheidszorg, arbeidsmarkt, medisch onderwijs, wetenschap en maatschappij. Vanuit de verdieping naar bedrijfsgeneeskunde beteken je meer voor individuen (werkenden) in hun totale context (zowel werk als privé), en ook als collectief. De gezondheid van een groep werkenden bevorderen, ingestoken vanuit een afdeling, een risico (fysiek zwaar werk) of vanuit een thema, zoals corona. Vanuit die combinatie, werken aan de gezondheid, motivatie en competentie van zowel individuen als groepen, ben je echt van betekenis voor heel werkend Nederland. En daarmee is het vak van bedrijfsarts zoveel relevanter en breder dan men soms denkt. Het gaat écht verder dan verzuim en het voorkomen daarvan.

Meer dan een pleister plakken

Verzuimbegeleiding is een basisaspect van ons werk. En vaak ook het vertrekpunt om daarna te voorkomen dat werkenden uitvallen. Je wil dat iedereen gezond en met plezier tot zijn pensioen (en soms daarna) kan blijven doorwerken. Dat doen we door als partner van een werkgever op te trekken in ‘goed werkgeverschap’. We creëren samen een veilige en motiverende werkomgeving. Een werkomgeving die voldoet aan wet- en regelgeving én waar aandacht is voor cultuur, werkstress en leefstijl. De bedrijfsarts schuift hierin op naar een regierol, in het totaalplaatje van gezond, gemotiveerd en competent werken. Ik signaleer en adviseer maar doe dat niet alleen en werk samen met andere professionals, zoals een psycholoog, arbeidsdeskundige of een fysiotherapeut. Dat betekent een bredere, meer overkoepelende rol dan puur ‘spreekuren draaien’.

Bedrijfsarts bij HumanTotalCare

Voor mij staan autonomie en vakinhoud aan de basis. We geven collega’s écht de ruimte zich te ontwikkelen en te inspireren. We stimuleren om met het vak in de breedte bezig te zijn. Mijn collega Marieke van Hoffen bijvoorbeeld doet promotieonderzoek en trekt hierin zelfs samen op met klanten. Hoe mooi dat een collega die voor een pretpark werkt op een zaterdag meedraaide achter de kassa. Dat is pas echt partnership met je klant.
Tweemaal per jaar organiseren we Columbus-lezingen. Gerenommeerde en bekende sprekers laten dan op prikkelende wijze hun licht schijnen op relevante maatschappelijke thema’s. Bovenop vakinhoudelijke nascholing wil ik collega’s hiermee vooral aan het denken zetten. “Wat maakt het dat jij iedere dag je bed uit komt om bij ons je vak uit te oefenen”. Ik durf wel te stellen dat ons inspiratie- en ontwikkelprogramma voor artsen uniek is in onze branche.
Een mooie ontwikkeling is dat we steeds meer zij-instromers verwelkomen. Van radiologen tot microbiologen, van kno-artsen tot huisartsen die ervoor kiezen om bedrijfsarts te worden. Zij waarderen het holistisch naar de mens te kijken in de volle breedte van zijn functioneren. En meer afwisseling te hebben in casuïstiek ten opzichte van de kliniek. Los van de betekenis die je hebt voor werkenden, organisaties en de maatschappij.
Jurriaan Penders directeur Medische zaken

Blijf op de hoogte van de nieuwste vacatures