Directeur IT&Care

Als directeur IT&Care ben je eindverantwoordelijk voor dit bedrijfsonderdeel en sla je de brug tussen de IT veranderingen, digitalisering en ontwikkeling van onze dienstverlening. Met dat uitgangspunt bepaal je de richting en organiseer je de uitvoering.

HumanTotalCare

IT&Care is onderdeel van HumanTotalCare, marktleider in het domein van werk en gezondheid. HumanTotalCare bestaat uit verschillende merken en met z’n allen hebben ze één gezamenlijk doel voor ogen: een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland. Met 2000 collega’s vanuit verschillende locaties in het land ondersteunen ze 1,5 miljoen werkenden en meer dan 65.000 bedrijven. Vanuit de merken Arboned, HumanCapitalCare, Mensely en Focus worden werkgevers en werkenden geadviseerd en ondersteund. Ieder merk is gericht op een eigen marktsegment met daarop gerichte dienstverlening en bedieningsconcept. Het bedrijfsonderdeel IT&Care beheert de technische infrastructuur, de werkplekken en ontwikkelt vernieuwende software oplossingen voor de eigen (medische) professionals en voor de werkgevers en werkenden die HumanTotalCare met haar merken onder contract heeft. HumanTotalCare heeft een omzet van 200 miljoen euro en streeft naar groei met behoud van een structurele EBITDA marge van minimaal 10%.

Wat naar buiten toe beloofd wordt, maken we ook graag binnen waar. Binnen HumanTotalCare heeft de medewerker de regie in handen over zijn/haar werkende leven en de organisatie biedt de faciliteiten zodat men kan werken aan persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Met gedeelde waarden, positief, vernieuwend en scherp.

De markt waar HumanTotalCare zich in begeeft groeit en schuift steeds meer op van verzuimbegeleiding naar duurzame inzetbaarheid en preventie. Daar ligt ook onze ambitie om hier met vakmanschap, propositie-ontwikkeling, inzet van data en digitalisering marktleiderschap te tonen. Voor de merken van HumanTotalCare een mooie kans om hier gezamenlijk in op te trekken, zeker nu werkgevers meer dan ooit willen investeren in gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers.

Om ook in de komende jaren de strategie te doorleven én stap voor stap uit te voeren is in december 2021 Norbert Hoogers aangetrokken als Directievoorzitter van HumanTotalCare. Zijn ambitie en opdracht is om deze maatschappelijke relevante organisatie, waar de medewerkers met bevlogenheid en met intrinsieke motivatie werken, verder te ontwikkelen, te faciliteren en te professionaliseren. Autonomie, eigen regie en ondernemerschap is van belang binnen de merken, tegelijkertijd is er ook binnen de hele organisatie behoefte aan leiderschap, samen investeren en aantrekkelijk werkgeverschap vanuit de groep. Het werk wordt zo dicht mogelijk bij onze klanten (decentraal) georganiseerd in onze werkmaatschappijen, vanuit het collectief vindt de ondersteuning voor Finance, HR en IT plaats.

IT&Care

Juist binnen ons mensenbedrijf is IT, digitalisering en inzet van data een cruciale succesfactor om invulling te geven aan persoonlijke, toegankelijke en vernieuwende dienstverlening. IT&Care is daarbij dé erkende, professionele technologiepartner voor onze werkmaatschappijen. IT&Care biedt hen een moderne werkplek en de HTC-suite, die door digitalisering bijdraagt aan procesoptimalisatie. Beiden steunen op een wendbaar en slagvaardig IT-fundament.

IT&Care heeft als missie:

 • IT&Care is dé erkende, professionele technologiepartner voor onze werkmaatschappijen.
  We bieden hen een moderne werkplek en de HTC-suite, die door digitalisering bijdraagt aan procesoptimalisatie. Beiden steunen op een wendbaar en slagvaardig IT-fundament.

Dit is vertaald door IT&Care naar de volgende visie:

 • ArboNed, HumanCapitalCare, Mensely en Focus dragen er aan bij dat organisaties/klanten bewust onderscheidende stappen zetten (meer dan wet- en regelgeving) op vermindering van arbeidsrisico’s, vergroten van inzetbaarheid en vitaliteit. IT&Care is binnen HumanTotalCare dé technologie partner van de business. Samen brengen we kansen in kaart voor verbetering van de werkplek en (nadere) digitalisering en optimalisatie van onze HumanTotalCare-bedrijfsprocessen
 • Ons toekomstig IT-landschap heeft een wendbaar, veilig en stabiel fundament. Met onze werkplek en onze software verrijken we het dagelijks werk van onze businesscollega’s. Met de HTC-suite stellen we onze collega’s in staat de meest passende expertise/professional op het juiste moment in te zetten. Communicatie en interactie in dienstverlening bieden we daarbij digitaal, multichannel en zoveel mogelijk gepersonaliseerd aan.
 • Data is een strategische grondstof en zo behandelen we die ook. We zetten, waar mogelijk en relevant, data zo slim mogelijk in om onze processen te optimaliseren en digitaliseren. We denken vanuit onze business en overtreffen verwachtingen. We zijn voorspelbaar en betrouwbaar én verbeteren ons continu: IT&Care4thebusiness!

Voor het jaar 2023 zijn er thema’s afgesproken die goed aangeven wat de opdracht is voor de nieuwe directeur van IT&Care in de komende jaren. Belangrijk is dat we als HumanTotalCare op schema het programma DigiV realiseren, de implementatie van een nieuw Verzuimsysteem. Vanuit het continu willen verbeteren, optimaliseren we de werkplek en infrastructuur, hanteren de teams een devops werkwijze, staat informatiebeveiliging hoog op de agenda en werken we aan een roadmap voor de digitale transformatie van HumanTotalCare. Binnen IT&Care doen we dit samen met ruim honderd collega’s.

Functieprofiel Directeur IT&Care

De directeur IT&Care is eindverantwoordelijk voor dit bedrijfsonderdeel, de IT begroting en invulling van het meerjarenplan. De directeur geeft invulling aan de strategie, organiseert hiervoor het veranderproces en vult dit in. De directeur is lid van de directie en medeverantwoordelijk voor de resultaten van heel HumanTotalCare. De directeur IT&Care rapporteert aan de directievoorzitter van HumanTotalCare. Als directeur IT&Care sla je de brug tussen de IT veranderingen, digitalisering en ontwikkeling van onze dienstverlening. Met dat uitgangspunt bepaal je de richting en organiseer je de uitvoering.

De kandidaat:

 • Is in staat om vanuit technische mogelijkheden de vertaling te maken naar de ontwikkeling van onze dienstverlening. Heeft een visie op en vervult een leidende rol in de toepassing van IT in businessthema’s, waaronder digitalisering en de inzet van data. Realiseert zich dat onze data waardevol zijn en adequaat beschermd dienen te worden.
 • Heeft bewezen ervaring in het aansturen en verder professionaliseren van een IT organisatie op basis van vakmanschap en uitvoering volgens plan. Heeft kennis van en geeft richting aan software-ontwikkeling en inrichting van de infrastructuur.
 • Is een daadkrachtige, energieke persoonlijkheid die intern draagvlak ontwikkelt voor beleid én oplossingen en samenwerkt vanuit nauwe verbinding ook met de business. Gaat de moeilijke beslissingen niet uit de weg.
 • Is geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen op het eigen vakgebied én op gebied van arbodienstverlening en preventie. Is in staat dit uit te dragen, ook naar externe relaties.
 • Wordt gedreven door continu verbeteren, stuurt op standaardisatie in het IT-landschap waar dat kan en/of moet. Draagt zorg voor adequaat leveranciersmanagement.
 • Is een aantrekkelijke werkgever, investeert in aandacht en leren & ontwikkelen van eigen mensen en draagt zorg voor een plezierige, gezonde & veilige werkomgeving. Heeft kennis van de Agile manier van werken.
 • Begrijpt dat in een omgeving met veel professionals die decentraal werken, veranderingen tijd kosten. Incrementeel veranderen, koersvast en tegelijkertijd met energie en passie resultaten bereiken is het doel.
 • Heeft kennis van- en ervaring met het leiden en implementeren van strategische merkoverstijgende veranderingen.

De kandidaat beschikt over de volgende competenties:

Analytisch vermogen

In complexe materie hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden en logische verbanden leggen tussen verschillende aspecten.

Resultaatgerichtheid

Concrete doelen als uitgangspunt nemen voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden tot dat het doel is bereikt.

Ondernemerschap

Actief gebruik maken van marktmogelijkheden; opzetten van acties met directe financiële voordelen voor de organisatie gedreven door een behoefte goede resultaten te willen behalen.

Uitstekende leiderschapskwaliteiten en is verbindend

Begeleiding geven aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling. Het daarbij kunnen stimuleren van hun persoonlijke ontwikkeling en heeft verbindende kracht. Weet verbinding tot stand te brengen binnen IT&Care en met de andere onderdelen van HumanTotalCare.

Organisatiebewustzijn

Het begrijpen van de gang van zaken in een organisatie. Doorzien van organisatiepolitieke processen en het daarin onderkennen van diverse interne en externe invloed factoren.

Drive

De ambitie, en waar nodig extra inspanning te leveren, om de juiste resultaten te bereiken.

Sollicitatieprocedure

Wil jij #meerbetekenen als directeur IT&Care? Mooi, we zien je sollicitatie graag tegemoet.

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Ester Zeeman, directeur HR, via 06-511 118 25

Sollicitatieprocedure

Neem contact op

Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met de recruiter.

Evelien Hoozemans

Blijf op de hoogte van interessante vacatures