Collega aan het woord: werken als systeembeheerder bij IT&Care

Ron van den Bogaart is systeemontwikkelaar bij IT&Care, het eigen IT-bedrijf en één van de vijf merken van HumanTotalCare. Hij kwam al in 2015 bij de organisatie en heeft eerst nog in de consultancy gewerkt, voor hij de overstap maakte naar IT: "Ik heb veel invloed en inspraak in mijn werkzaamheden en krijg de ruimte om te experimenteren. Samen met mijn team ontwikkel ik software voor de eindgebruikers, onze collega's van HumanTotalCare en haar merken. Waarbij we soms ook direct in contact zijn met de eindgebruiker, om zo tot een snelle en concrete oplossing te komen."

Elke aanpassing heeft impact op de business

"Ik begin de dag met een teamoverleg, waar we elkaar ook de ruimte geven om niet-werkgerelateerde zaken te bespreken. Op maandagen gaat het al snel over hoe iedereen zijn weekend heeft beleefd. Daarna gaan we over tot de orde van de dag. Onze taken staan genoteerd in een backlog, een lijst van onze werkvoorraad. We bespreken lopende zaken, problemen waar we tegenaan lopen en maken afspraken. Veel werk kan zelfstandig worden uitgevoerd en soms betrek ik er een collega bij, fysiek of digitaal. Ons gezamenlijke doel is om de eindgebruiker optimaal van dienst te zijn. Als systeemontwikkelaar ben ik zo’n 60% van mijn tijd bezig met het schrijven van code. De rest van mijn tijd besteed ik aan analyse en ontwerp van de software en tweedelijns support. Elke aanpassing die we doen heeft een impact op de business. Projecten zijn er van een aantal uur tot enkele maanden, waarin we van denkproces naar programmeren en implementeren gaan."

Ron van den Bogaart
Wij maken het leven van de eindgebruiker makkelijker en blijven continu onze systemen optimaliseren en doorontwikkelen.
Ron van den Bogaart
Ron van den BogaartSysteembeheerder bij IT&Care

"Zo hebben we recent een nieuw emailmarketingsysteem geïmplementeerd. Samen met marketing hebben we alternatieven bekeken en een partij geselecteerd. Na de implementatie hebben we workshops en demo’s verzorgd vanuit ons team om de eindgebruiker wegwijs te maken in het nieuwe systeem.
IT&Care is een open organisatie en ik ervaar veel ruimte en vrijheid in mijn werk. Je hebt zelf de regie en voelt je vrij om ambities uit te spreken. Wanneer je wilt doorontwikkelen, ondersteunt HumanTotalCare je met de nodige faciliteiten en opleidingen."

Blijven experimenteren en innoveren

"Mijn werk zal in de toekomst meer gespecialiseerd zijn. We hebben nu als afdeling een brede dienstverlening en ik verwacht dat we ons meer gaan focussen op de deelgebieden en specialisaties. Er komt (nog) meer ruimte voor experimenteren en innoveren. Daar zijn we nu al flink mee bezig. We werken met de SAFe (Scaled Agile Framework) methodiek, in tijdsblokken van 10-12 weken. De focus van de laatste twee weken is gericht op innovatie. We krijgen veel vrijheid in het ontwikkelen van nieuwe producten, waarin we toewerken naar een POF (Proof of Concept). Vervolgens kunnen we dit product toetsen bij de business en besluiten of we verder gaan met de ontwikkeling. Wanneer we een patroon ontdekken in de feedback, moeten we soms terug naar de kern en onszelf afvragen waarom we destijds iets op een bepaalde manier hebben gedaan. Daarin blijven we continu streven naar optimalisatie. Binnen ons team zorgen we ook voor de nodige ontspanning. Bijvoorbeeld met lunchwandelingen, teambuilding activiteiten en teamdagen."

Marco Hurenkamp over IT&Care

Algemeen directeur van IT&Care Marco Hurenkamp over onze twee hoofdtaken en de zaken die werken bij ons zo leuk, boeiend en uitdagend maken voor de echte IT-er.