Werken als vraagbaak en sparringpartner bij HumanCapitalCare

Rianne Segeren is sinds 2019 werkzaam bij HumanCapitalCare. Daarvoor werkte ze als casemanager bij een andere arbodienst. Haar collega Jesper van Rijswijk tipte haar destijds op een vacature bij HumanCapitalCare. “Ik ben Jesper daar nog steeds dankbaar voor. Ik wilde me verbreden en meer focus leggen op preventie. Mijn ambitie sloot naadloos aan op de visie van HumanCapitalCare en de rol van verzuimadviseur.”

Breder kijken dan verzuim

Rianne: “Ik geloof erg in het totaalplaatje van de mens en dat alles met elkaar in verband staat: zowel fysiek als mentaal, zowel in privé- als in de werksituatie. En daarbij is ieder mens en elke context anders, en daarmee onze aanpak dus ook. Vanuit al die componenten vind ik het interessant om te kijken naar wat men nodig heeft om gezond, gemotiveerd en competent aan het werk te zijn en te blijven. Zowel bij het begeleiden van zieke medewerkers en ook juist preventief zodat medewerkers gelukkig aan het werk kunnen zijn en blijven ondanks de uitdagingen die het leven met zich mee brengt. Daar ondersteun ik werkgevers bij.”

Spil in het web

“Ik werk voor een aantal grootzakelijke klanten als ‘huis’ adviseur. In ben daarbij fysiek aanwezig op locatie van de klant. Als vraagbaak en sparringpartner. Omdat ik veel contact heb met zowel medewerkers als met leidinggevenden, krijg ik een goed beeld van wat er speelt in een organisatie. Vanuit verschillende lagen ontvang ik informatie, die ik vanzelfsprekend op individueel niveau vertrouwelijk behandel. Ik koppel aan de werkgever wel patronen terug: welke zaken vallen op, waar liggen verbeterkansen? Vroegtijdig signaleren helpt om tijdig op de juiste manier te ondersteunen.”

“Door klanten word ik getypeerd als een spil in het web in de ondersteuning van medewerkers, leidinggevenden en HR.”

“Het mooie is dat je dat als verzuimadviseur verschillende rollen kan hebben: ik fungeer als inzetbaarheidscoach, trainer, procesregisseur of gespreksbemiddelaar. De communicatie en het contact tussen leidinggevende en medewerker is essentieel. Vanuit mijn rol kan ik daar een bijdrage aan leveren door partijen dichter bij elkaar te brengen waardoor een re-integratie proces beter verloopt. Waar nodig adviseer ik om hulp in te schakelen van een bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker of loopbaancoach bijvoorbeeld. We werken bij HumanCapitalCare in klantteams waardoor we alle benodigde specialismen kunnen aanbieden. Hierdoor kan ik snel schakelen en dat levert een groot voordeel op voor de werkgever.“

Dynamisch werk

“Het leuke van mijn baan is dat elke dag anders is. Omdat elke organisatie, en elke medewerker anders is. Vanwege de diversiteit aan vraagstukken, en de verschillende rollen die ik heb, is mijn werk dynamisch. Ook op persoonlijk vlak word ik uitgedaagd. Ik kom bij organisaties in soms lastige situaties. Bij een reorganisatie, waar teams geraakt worden, komt emotie kijken. Dat raakt mij soms ook. Het is heel mooi om juist daar vanuit ons vak meer te kunnen betekenen voor de medewerkers en dus uiteindelijk voor de organisatie.”

"Na drie jaar in deze veelzijdige functie krijg ik nu de kans om me verder te focussen op de organisatiekant. Ik volg een opleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundige. Daarmee wil ik nog meer van betekenis zijn als het gaat om de preventieve en beleidsmatige kant van werkgeverschap.

Ik kijk er enorm naar uit om werkgevers ook op dat vlak te adviseren en te motiveren zodat ze als werkgever het verschil kunnen maken en hun medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen. Zoals ik dat zelf, als medewerker van HumanCapitalCare, ook ervaar."

Blijf op de hoogte van de nieuwste vacatures