Werken als arts in opleiding tot bedrijfsarts bij Mensely

Michiel Appelman wordt opgeleid tot bedrijfsarts en volgt de opleiding die specifiek is opgezet voor zij-instromers: "Ik ben al heel wat jaren arts en kom uit de ziekenhuiswereld, waar ik bijna 10 jaar als dermatoloog in een groot ziekenhuis heb gewerkt. Na deze periode wilde ik iets anders en besloot het roer om te gooien. De vacature bij Mensely sprak mij aan door de genoemde opdrachtgever, de politie, en de mogelijkheid om naast het werk ook als zij-instromer een opleiding te volgen."

Directe toepassing in de praktijk

"Wekelijks komen we voor de opleidingsdag met alle artsen in opleiding tot bedrijfsarts samen bij Mensely, waar we op locatie onderwijs via een officieel opleidingsinstituut (de NSPOH) volgen. In mijn geval is de opleiding gericht op werken als bedrijfsarts bij de politie. Naast de reguliere vakkennis, bespreken we politie-gerelateerde thema’s om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktijk. De opleiding die ik volg, is de volledige opleiding tot algemeen bedrijfsarts voor zij-instromers, met extra aandacht voor thema’s bij de politie, zoals bijvoorbeeld bijzondere wet- en regelgeving, maar ook meer aandacht voor bijvoorbeeld werkdruk en eisen aan de fitheid van medewerkers. Zodoende ben ik ook drie dagen in de week op verschillende locaties van de politie aanwezig, zoals de politieacademie in Amsterdam waar aspirant agenten worden opgeleid. De gesprekken die ik op locatie, en nu in coronatijd voornamelijk telefonisch doe, zijn met studenten en docenten, maar ook vele ondersteunende diensten van de politie. Ik begeleid zelf niet zozeer de politieagenten die je op straat ziet, maar de agenten in opleiding en de kantoormensen, mensen van de ICT diensten, transport en andere mensen met een zogenaamd blauw hart. Wanneer een medewerker dreigt uit te vallen, of langer dan 6 weken is uitgevallen, komt deze bij mij terecht tijdens de spreekuren."
"De duur van deze trajecten zijn heel divers, evenals de problematieken en behandelingen. De focus van mijn werk als bedrijfsarts is niet puur gericht op aanwezige ziekten en/of behandeling, maar veel meer op de mensen zelf, de veerkracht die ze hebben, de eigen regie en het aanpassingsvermogen wat ze hebben. Daar kun je ze bij ondersteunen en eventuele hulpbronnen inschakelen. Tijdens de gesprekken die we voeren stip ik een aantal punten aan en luister ik tot achter de antwoorden. We bespreken onder andere de huidige situatie op de werkvloer, privé omstandigheden, mogelijkheden voor het werk, eventuele beperkingen en hoe we medewerkers kunnen helpen zich aan te passen aan de omstandigheden voor nu en in de toekomst."
"Als zij-instromer volg ik de opleiding bedrijfsgeneeskunde waar ik meteen meedraai in de praktijk. Het fijne is dat we dit doen met gelijkgestemden, allemaal ervaren artsen die ook het roer hebben omgegooid."
Michiel Appelman
Arts in opleiding tot bedrijfsarts bij Mensely
Michiel Appelman bedrijfsarts Mensely

Factoren buiten werk ook meenemen

"Mijn doel is om de uitgevallen werknemer zo goed mogelijk te ondersteunen en op een gezonde, duurzame manier terug naar het werk te begeleiden. Daarin werk ik samen met andere specialisten, zoals psychologen, fysiotherapeuten en bedrijfsmaatschappelijk werkers. We kijken samen naar wat er wél mogelijk is. De politie is een interessante opdrachtgever, een grote dynamische organisatie (ruim 63.000 werknemers) waar veel gebeurd. Iedere case is uniek en als arts in opleiding tot bedrijfsarts wil ik problemen laagdrempelig benaderen. Daarin kijk ik veel verder dan alleen de ziekte of het gebrek, maar juist hoe iemand zich aanpast aan de situatie. Ook is het een uitdaging om soms samen met de werkgever te kijken hoe we werkzaamheden soms kunnen aanpassen waardoor de werknemer weer vertrouwen krijgt in eigen kunnen en uitval kan worden voorkomen. En zijn er voldoende mogelijkheden om zo nodig zelf op de werkvloer te kijken hoe eventuele problemen kunnen ontstaan en een nog beter beeld te krijgen van wat mensen precies allemaal moeten doen tijdens hun werkdag, zoals bijvoorbeeld veel tillen, thuis werken of op de schietbaan lesgeven.
Per dag spreek ik nu zo’n vier tot vijf personen van allerlei verschillende afdelingen en leeftijden en zet ik tussendoor communicatie uit naar andere specialiseren. Na ieder contact stuur ik een update naar de desbetreffende leidinggevende om de verzuimdossiers up-to-date te houden en ook die leidinggevende er zo goed mogelijk bij te betrekken. Dat is voor alle partijen motiverend. Ik krijg de ruimte om écht de tijd te nemen voor iemand. Daarnaast is de begeleiding van de bedrijfsartsen van Mensely en de politie, en de praktijkbegeleider vanuit de opleiding, heel goed geregeld."

Blijf op de hoogte van interessante vacatures