Werken als bedrijfsarts bij HumanCapitalCare

Manuela de Klaver is sinds 2015 werkzaam bij HumanCapitalCare. Daarvoor was ze als medisch adviseur werkzaam bij een detacheerder en opleider voor de zorgbranche en het publiek domein: "Destijds kwam in de vacature duidelijk naar voren dat HumanCapitalCare een basisarts zocht, die openstond voor doorontwikkeling en graag leerde. Die woorden resoneerden heel erg met mij, omdat ik behoefte had aan de volgende stap in mijn carrière. Toen ik het kantoor binnenstapte en mijn eerste gesprek had, wist ik al; hier ga ik werken."

Dialoog aangaan met jonge artsen en opdrachtgevers

"Als bedrijfsarts ben ik zeer preventief georiënteerd bij werkgevers. Ik heb altijd al een interesse gehad in arbeids- en organisatiepsychologie en neem dat mee in mijn gesprekken. Ik attendeer werkgevers op het contact met werknemers en zorg ervoor dat er ook aandacht uitgaat naar de mensen waar het goed mee gaat. In januari 2021 heb ik de vervolgopleiding tot bedrijfsarts (SGBO) afgerond. Deze volgde ik aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar ik één keer in de week te vinden was. Tijdens de opleiding hebben we het gehad over gedragsverandering en -beïnvloeding. Hiermee kunnen we werkenden effectief motiveren en stimuleren in het veranderen van gedrag met als doel gezondheidsrisico’s op het gebied van leefstijl en werkgerelateerde stress te verminderen. Deze kennis pas ik nu als bedrijfsarts toe om werkgevers en werknemers te adviseren over de juiste, tijdige en preventieve, inzet van interventies."
In mijn werk adviseer en ondersteun ik werkgevers bij het creëren van optimale werkomstandigheden. En geef ik hun medewerkers inzicht in de wijze waarop zij zelf de regie kunnen pakken om de werk-privébalans te optimaliseren.
Manuela de Klaver
Bedrijfsarts bij HumanCapitalCare
"Mijn werkdag ziet er elke dag weer anders uit, hoewel er wel een aantal vaste onderdelen zijn. Ik draai veel spreekuren, vanuit de locatie van de klant, op het kantoor in Son of vanuit huis. Telefonische spreekuren draai ik graag vanuit huis. Tijdens mijn opleiding was ik betrokken bij het netwerk ‘De Jonge Bedrijfsarts’, waar ik een bestuursfunctie had. Nieuwe collega’s begeleiden en kennis delen, geven mij veel energie. Ik geef hen mee om ook na te denken over hun rol buiten de spreekkamer en hoe je jezelf als bedrijfsarts positioneert. Maar bijvoorbeeld ook het spanningsveld waarin je je als bedrijfsarts kunt bevinden is een thema. Kennis delen gebeurt ook via ons eigen intranet, waar ik regelmatig (wetenschappelijke) artikelen deel.

Meer betekenen met persoonlijke re-integratietrajecten

"In mijn contact met werknemers probeer ik te achterhalen wat zij nodig hebben in hun werk en bij werkgevers wat hun hulpvraag is. Door vragen te stellen, stimuleer ik zowel werkgevers als werknemers om zelf met een voorstel te komen voor het oplossen van eventuele knelpunten. Door mijn achtergrond in coaching, kan ik vaak zaken vanuit een ander perspectief bekijken. Ook in het contact met werknemers (en werkgevers) deel ik graag kennis. Zo adviseer ik in de spreekkamer werknemers met psychische klachten een bepaald boek, zoals ‘Eerste Hulp van Stress en Vermoeidheid’, ‘Denk wat je wilt, doe wat je droomt’ of bij werknemers die een impactvolle (verlies)ervaring hebben doorgemaakt ‘Van overleven naar zinvol leven’. Wij schrijven als bedrijfsartsen in de regel geen medicatie voor, en een goed boek aanbevelen kan ook helpend zijn.
Ik werk veel samen met een arbeidsverpleegkundige en inzetbaarheidscoach in taakdelegatie. We houden elkaar scherp en maken tijd voor overleggen waarin we samen op zoek gaan naar de juiste aanpak voor een verzuimtraject. We werken graag vooral preventief: we willen voorkomen dat mensen ziek worden van hun werk en degenen die ziek zijn helpen naar toekomstige en blijvende inzetbaarheid.

Blijf op de hoogte van interessante vacatures