Collega aan het woord: werken als HR Business Partner bij HumanCapitalCare

Bram de Bont over zijn rol als HR Business Partner: "HR loopt als een rode draad door mijn leven. Ik heb de opleiding Personeelswetenschappen gedaan, tien jaar in een zorgomgeving gewerkt en ben via een zorgverzekeraar bij HumanCapitalCare terechtgekomen. In mijn rol heb ik te maken met alle aspecten van het brede HR-vakgebied zoals werving en selectie, organisatievraagstukken, strategische personeelsplanning, talentontwikkeling en integraal gezondheidsmanagement. Het is een afwisselende functie die dicht tegen de business aan zit."

Proactief – en ongevraagd – advies geven

“Een goed advies wordt in de regel opgevolgd. Een goed advies komt volgens mij tot stand door vanuit een integraal perspectief te denken. Elk probleem kent meerdere oplossingen, met voor- en nadelen, die vanuit meerdere invalshoeken bekeken kunnen worden. Alleen op deze manier kun je samen tot een weloverwogen keuze komen. En als we dan een keuze hebben gemaakt, vind ik het belangrijk om in lijn te handelen met deze keuze en zelf het goede voorbeeld te geven. Ik ondersteun en faciliteer, waarbij ik altijd het groter geheel, de volledige business, in de gaten houd. Ik ontzorg de regiodirecteuren zodat zij hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Daarin zit ook mijn meerwaarde; informatie aanvragen, acties uitzetten en proactief optreden. Door mijn signalerende rol kan ik mensen verrassen: ik ben ze net een stap voor.”

Verantwoordelijk voor diverse projecten

“Binnen HR werken wij met een personeelsinformatiesysteem. De data uit het systeem zetten we om in informatie, die we ook weer gebruiken voor proactief advies aan de business. Ik merkte al snel dat we niet alles eruit haalden wat erin zat. Een gemiste kans, want data heeft een enorme meerwaarde in onze branche. Zeker als we het op een goede manier vertalen naar bruikbare stuurinformatie. Door te analyseren kunnen we trends herkennen en preventief te werk gaan. Daarmee kunnen we de business ontzorgen. We zijn nu bezig om meer met de data te kunnen doen."
"Ik werk nauw samen met mijn directe collega’s en het managementteam van HumanCapitalCare. Daarnaast vervul ik een adviserende en ondersteunende rol in het HR-team van HumanTotalCare. Vanuit dit team maken we het HR-beleid dat geldt voor de gehele organisatie. Hierbij moet je denken aan projecten zoals implementatie van een generiek functiehuis, vormgeving van de cao in samenspraak met de vakorganisaties en het uitdenken en opzetten van een nieuwe vormgeving en werkwijze met betrekking tot performance management.”
HR businesspartner HumanCapitalCare
"In mijn rol als HR Business Partner ben ik ook cultuurdrager; ik draag de cultuur uit van de organisatie en heb daarin een voorbeeldfunctie. Gelukkig past die cultuur goed bij wie ik ben."
Bram de Bont
HR Business Partner bij HumanCapitalCare

Meerwaarde voor de totale business

“Bij HumanTotalCare krijg ik de ruimte om mezelf te ontwikkelen, en dat heb ik ook nodig. Ik heb een brede kennis die ik ook op grote schaal wil inzetten en delen. Echt van meerwaarde zijn voor de business en alle 2.000 collega’s van HumanTotalCare, waar HumanCapitalCare onder valt. Ik houd mijn kennis up-to-date door de vakbladen te volgen, online platforms en relevante congressen te bezoeken en door in gesprek te blijven. Via ons intranet deel ik berichten, bijvoorbeeld recent over ons medewerkersonderzoek.”

Blijf op de hoogte van interessante vacatures