Anita Bult, arboverpleegkundige bij HumanCapitalCare

Een divers takenpakket, uiteenlopende klanten en ruimte om je te blijven ontwikkelen. Anita Bult heeft het mede hierdoor – al bijna 20 jaar – prima naar haar zin als arboverpleegkundige bij HumanCapitalCare. “Ik vind het mooi om binnen organisaties het medische aspect te kunnen combineren met het sociale en het psychosociale aspect. Je kunt echt iets betekenen als onafhankelijke arboverpleegkundige.”

Divers takenpakket

Anita werkt op locatie bij klanten. “Dat zijn er op dit moment vijf, uit totaal verschillende branches”, vertelt ze. “Gelukkig kan ik weer echt fysiek bij klanten aanwezig zijn en de deur daar letterlijk open zetten. Voor zowel leidinggevenden als voor medewerkers. Ik houd (verzuim)spreekuren en ben met preventie bezig, één van de kerntaken van de arboverpleegkundige. Ik heb het dan onder andere over “inzetbaarheid”. Het wordt steeds belangrijker om na te denken over hoe je als medewerker inzetbaar blijft. En als er disbalans is, wat zijn dan de beïnvloedbare factoren? Denk aan het contact met de leidinggevende, de arbeidsomstandigheden of de situatie thuis. Daarover gaan we in gesprek, geef ik advies over de inzet van interventies en bied ondersteuning”.
Wat doet een arboverpleegkundige binnen HumanCapitalCare? Ik coach leidinggevenden, houd open spreekuren met medewerkers en neem deel aan SMT’s, oftewel Sociaal Medische Teams. “Juist dit krachtenveld, in gesprek zijn met zowel de beïnvloeders als de beslissers in een organisatie, maakt mijn rol interessant. Ik werk in taakdelegatie met mijn collega-bedrijfsarts en heb frequent onderlinge afstemming. Ik werk graag in teamverband. Bij de klant met onder andere leidinggevenden, personeelszaken en managers en binnen HumanCapitalCare met collega’s uit verschillende vakgebieden. We werken steeds meer vanuit vaste multidisciplinaire klantteams waardoor we sneller kunnen schakelen en de best passende interventies kunnen inzetten."
arboverpleegkundige HumanCapitalCare

Vertrouwensrelatie opbouwen

Als onafhankelijk adviseur voor werkgever en medewerker geeft Anita gevraagd en ongevraagd advies. “Doordat ik over het algemeen langere tijd bij klanten op locatie werk, leer je elkaar steeds beter kennen. Hierdoor kan ik investeren in de vertrouwensrelatie.”

Betekenisvol beroep

Anita krijgt er energie van dat ze binnen organisaties integraal advies kan geven. Ze bekijkt niet alleen de medische kant van de casus, maar juist ook naar het sociale en het psychosociale aspect. “Het interessante aan mijn werk is bovendien dat je kunt werken als generalist maar je ook kunt specialiseren op bijvoorbeeld preventie, het Preventief medisch onderzoek (PMO), werkplekonderzoek, of het (gedeeltelijk) uitvoeren van de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).”

Werken bij HumanCapitalCare

Anita werkt in de regio Zuidwest. We zijn een vrij innovatieve regio waar diverse pilots, gericht op nieuwe dienstverlening, lopen. Het mooie van onderdeel zijn van HumanTotalCare is dat naast de schaalvoordelen van innovatie, er ook mogelijkheden tot bijscholing geboden worden. Die bijscholingen zijn inmiddels ook geaccrediteerd voor onze beroepsgroep, dat is heel fijn. Daarnaast hebben we structureel ICT (intercollegiale toetsing) en hebben we een landelijk vakgroep-overleg, waarin we ervaringen delen en ontwikkelingen bespreken. Zo blijven we met elkaar als arboverpleegkundigen scherp en up-to-date. En het belangrijkst: van (meer)waarde voor onze klanten. We zijn inmiddels met een grote groep arboverpleegkundigen in onze regio, en dat aantal blijft stijgen. Dat zegt genoeg, toch?

Vacatures

Blijf op de hoogte van interessante vacatures